Hopp til hovedinnhold

Personvernerklæring

Vi tar personvernet ditt på alvor og følger gjeldende lover og regler knyttet til personvern. I denne personvernerklæringen vil vi forklare hvilken informasjon vi samler inn og hvordan vi behandler den.

Som bruker av systemet

Hva samler vi inn

For å behandle din brukerkonto lagrer vi firmanavn, organisasjonsnummer, fullt navn, e-postadresse og kryptert passord.

Hvor lenge oppbevarer vi informasjon

Den oppbevares så lenge kontoen din er aktiv. Ved sletting blir alle personopplysningene dine også slettet.

Som besøkende

Hva samler vi inn

Når du ved et besøk hos en av våre brukere registrerer ditt besøk samler vi inn følgende informasjon: Navn og telefonnummer, samt lokasjonen og organisasjonen.

Hvor lenge oppbevarer vi informasjonen

Denne informasjonen oppbevares i maksimalt 14 før den blir slettet permanent.

Hvem deler vi informasjonen med

Skulle det oppstå et smittetilfelle på den aktuelle lokasjon vil ditt navn og telefonnummer kunne bli delt med helsemyndighetene for smittesporing, evt. arrangør dersom det er hensiksmessig for rask varsling eller at ansvarlige for smittesporing ikke har kapasitet til å gjennomføre varsling og smittesporing. Før dette forekommer er det kun Pangora AS som har tilgang til denne informasjonen.

Oppbevaring av data

Alle personopplysninger blir lagret i en database med kryptering i Amazon Web Services sitt datasenter i Stockholm.

Dine rettigheter

Du har gjennom personvernlovgivningen en rekke rettigheter som rett til innsyn, retting, sletting, begrensing, utlevering av dine personopplysninger. Du kan lese mer om dette på Datatilsynet sine nettsider.

For innsyn, retting, sletting, begrensing eller utlevering av dine personopplysninger, kontakt Pangora AS på hei@pangora.no.

Kontaktinformasjon

Firma: Pangora AS
Org. nr.: 925 601 640
Kontaktperson: Jarand K. Løkeland
E-post: koronasporing@pangora.no
Adresse: Prestegårdsalleen 71, 3070 Sande i Vestfold